El problema del SARS-CoV-2 per a l’empresa a Andorra

Tot indica que fins a la vacunació massiva de la població mundial, l’amenaça del SARS-CoV-2 no serà erradicada. L’escenari per a la vacunació es pot prolongar des de Nadal fins a l’abril de 2021.

La principal amenaça d’aquest virus no és tant la seva letalitat, ni la seva resistència, sinó la seva alta transmissibilitat i el seu llarg període de latència.

Els governs disposen d’eines parcialment eficaces per a la seva eliminació, fins i tot per a la seva contenció; sent el confinament de la població i aplicar de forma massiva tests ràpids tipus PCR, per a la detecció primerenca d’anticossos, i l’aïllament dels individus detectats que desenvolupin la malaltia de la Covid-19, el mitjà més eficaç per aturar la seva propagació.

Les empreses necessiten plans de contingència i de reactivació de la seva activitat en un moment de grans incerteses, fins i tot de seguretat jurídica i normativa.

Un futur previsible per Andorra