Esterilitzar l’aire com a mesura de reactivació de l’empresa a Andorra

L’aire en els edificis

L’aire és essencial per a la nostra qualitat de vida. Passem bona part del dia al nostre lloc de treball o en edificis de pública concurrència i per tant és clau a l’hora de parlar de la salubritat general i de prevenció de riscos laborals.

Presents en l’aire que circula pels nostres edificis trobem bio-aerosols, partícules volàtils de pols i olor, espores de pol·len, floridura. Partícules, virus i bacteris de tota mena. L’aire és el principal risc de transmissibilitat i contaminació en els edificis, així com la raó principal del desenvolupament de malalties, contagis i absentisme laboral.

Aplicar polítiques d’esterilització intensives i decidides, eliminen en gran manera aquestes partícules en suspensió, s’erradiquen les olors molestos i s’higienitza l’aire, destruint virus i bacteris fomentant la salut i impactant en el subconscient del ciutadà o visitant, que se senten segurs.

Tècniques d’esterilització

Hi ha diferents tècniques i tecnologies per afrontar l’esterilització intensiva d’edificis. Es divideixen entre tècniques manuals i automatitzades, contínues i puntuals. A més haurà de considerar-se la combinació en cada cas de diverses tècniques en atenció a l’ús i destí de l’edifici a esterilitzar.

Atenint-nos a la Llei 34/2008 es primarà una mesura de protecció col·lectiva sempre abans que una individual i el treball automatitzat al manual, i per tant, numerem les tècniques i tecnologies sobre les quals descansa aquest Pla d’Higiene i de Reactivació de l’Empresa: