Diferència entre ionitzadors, purificadors d’aire, humidificadors i deshumidificadors

Encara que tant ionitzadors com purificadors d’aire tenen en comú el mateix objectiu, que és que cada un d’aquests aparells neteja l’aire d’impureses, els ionitzadors funcionen utilitzant l’electricitat per generar ions negatius, mentre els purificadors produeixen una neteja de l’aire que respirem a espais tancats, mitjançant processos mecànics d’absorció de l’aire que travessa un sistema eficient de filtratge en el qual es recullen totes les partícules nocives. Altres versions inclouen radiació ultraviolada amb funció germicida, o filtres de titani.

Els purificadors d’aire compten habitualment amb diferents opcions de neteja i desinfecció de l’ambient que es poden utilitzar de forma conjunta o separada segons les necessitats, sent per tant aparells molt versàtils.

També es pot realitzar la neteja de l’aire mitjançant l’ús d’ozonitzadors i generadors d’ozó, fent una elecció adequada i emprant la potència més idònia, que cobreixi un determinat espai, per això a més caldrà fer un estudi previ de la qualitat de l’aire que permeti triar les opcions més adequades per aconseguir les correccions necessàries.

En la qualitat de l’aire també influeix la quantitat d’humitat relativa, de tal manera que quan està molt per sota dels valors adequats, per efecte d’un sistema de calefacció, aire condicionat, o altres factors, produeix sequedat a coll, congestió nasal, i irritació ocular i de vies respiratòries que dificulten la respiració.

Per contra quan la humitat relativa a l’interior dels espais és superior al 65%, també és perjudicial per a la salut dels que els habiten, perquè la humitat excessiva afavoreix l’aparició i proliferació de microorganismes com ara àcars, fongs i bacteris, que generen i aguditzen malalties com l’asma, les al·lèrgies, infeccions respiratòries, i fins i tot agreuja els quadres de reuma i artritis.

Què és un ionitzador i quins avantatges ofereix?

Tot el que cal saber sobre els purificadors d’aire

A l’interior d’un edifici tancat o mal ventilat, podem trobar una gran varietat d’agents mediambientals nocius per a la salut, entre ells:

  • Pol·len i espores procedents de l’exterior.
  • Virus i bacteris en suspensió que produeixen contagis de malalties.
  • Excessiva o massa baixa humitat relativa.

Com afecta l’aire viciat d’edificis o espai tancats a la salut dels que treballen o viuen?

La respiració d’aire viciat o escassa qualitat, produeix en general una sensació desagradable que afecta l’interès per romandre en aquest lloc, redueix la concentració, el rendiment físic i intel·lectual, afecta el son, i produeix irritabilitat, però això no és el pitjor, perquè romandre a l’interior d’espais amb un aire contaminat, afecta la nostra salut, manifestant símptomes com:

  • Afeccions oculars com coïssor d’ulls, llagrimeig, o conjuntivitis, entre d’altres.
  • Trastorns neurològics com neuràlgies, migranyes, mareig o vertigen.
  • Les impureses de l’aire en espais tancats provoquen problemes respiratoris i agudització de malalties broncopulmonars, entre les quals faringitis i laringitis són algunes de les més comunes.
  • Augment de processos al·lèrgics, refredats, grip i un altre tipus de contagis.

Com es pot millorar la qualitat de l’aire en edificis o espais tancats?

Per eliminar les impureses de l’aire i mantenir la seva qualitat en edificis i espais tancats, s’utilitzen sistemes de renovació d’aire o de neteja i desinfecció de l’aire.

Entre els equips de purificació de l’aire, hi ha els ionitzadors, ozonitzadors, vaporitzadors, deshumidificadors i altres sistemes.

Què és un ionitzador i quins avantatges ofereix sobre altres sistemes?

Un ionitzador és un equip capaç de transformar l’aire viciat en aire pur, mitjançant la generació d’ions negatius.

Els ionitzadors a diferència d’altres equips poden estar connectats permanentment, sense problema d’ús en la proximitat de les persones, sent beneficiós l’aire que es respira quan es troben en funcionament.

Un generador d’ions és un aparell desinfectant i desodorant, que ajuden a mantenir una bona qualitat de l’aire, col·laborant en la prevenció de malalties, contagis i altres trastorns personals i productius.

La ionització bipolar podria convertir-se en l’arma secreta contra el coronavirus

La tecnologia de ionització bipolar allibera àtoms carregats que s’adhereixen i desactiven substàncies nocives com bacteris, floridura, al·lèrgens i virus que infesten l’aire.

Va arribar per primera vegada als Estats Units en la dècada de 1970 com una eina per controlar els patògens en la fabricació d’aliments.

La ionització bipolar ja ha demostrat la seva eficàcia contra la SARS, el norovirus i diverses soques de grip. Ara s’està testejant com a mesura de prevenció contra la COVID-19.