Proposta de Valor

La proposta de valor és el cor d’un model de negoci. Engloba tota una sèrie de beneficis funcionals i emocionals que l’empresa aporta al client i que aquest reconeix com diferents i únics de la marca respecte a la seva competència. La proposta de valor d’una empresa representa la promesa que l’empresa realitza al seu client a canvi que aquest adquireixi el seu producte o servei. La proposta de valor pot adquirir matisos molt diferents, encara que la seva importància resideix, en tot cas, en què d’ella es deriva l’avantatge competitiu. Es tracta d’un avantatge que l’empresa gaudeix de manera exclusiva respecte als seus competidors i que li confereix una posició única i superior en el mercat.

Definició de “proposta de valor”

Que us oferim?

Tecnologia de futur, al vostre abast avui.

Adaptació del vostre negoci als nous “estàndards de vida” inclosos sota el concepte de qualitat per la “nova normalitat”.

Que la vostra empresa pugui certificar que es preocupa per la seguretat dels clients i empleats.

Perquè ho necessiteu?

Els hàbits de consum dels clients canvien.

Són més exigents i demanen més garanties, no es conformen amb qualsevol opció. Estan més informats i tenen més cultura de consum, no accepten enganys. Són més consumidors de proximitat, volen reduir la mobilitat i estar més a prop de la seva llar.

Com ho oferim?

Amb compromís de qualitat i de garantia dels nostres serveis.

Seguretat provada i certificada, amb l’objectiu d’aconseguir una Andorra lliure de pol·lució i contaminants a l’aire i a l’aigua, al mateix temps que respectuosa amb les persones i el medi natural.

A tots els diferents sectors i àmbits, comercial i serveis, públics i privats.

L’abast d’aplicació beneficiat és l’aire i l’aigua en general, però al mateix temps les superfícies, la vida animal i vegetal així com els aliments.

Tot realitzat d’una manera respectuosa amb el medi ambient i alhora amb eficiència energètica.