Tecnologies – Formació Tècnica i PRL

Al marge de l’adquisició dels equips necessaris i que millor s’adaptin a cada infraestructura i edifici concret, en funció del seu destí i ús, serà necessària una important dotació de mà d’obra qualificada per abordar la instal·lació i operació d’aquests.

És imprescindible la formació tècnica dels operaris de les diferents tecnologies per tal que rebi una formació teòrica i practica, suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL).

Les brigades de neteja o manteniment, pròpies o subcontractades,  podran destinar-se a l’aplicació d’aquestes tecnologies per incorporar-les al curt, mitjà i llarg termini en els seus procediments i en funció del calendari i les necessitats de l’empresa.

Serà necessària la formació professional de les brigades de neteja o manteniment, fins i tot la subcontractació de personal de suport, en l’ús d’aquests equips per abordar un gran nombre d’edificis en un espai de temps limitat.

Esterilitzar l’aire com a mesura de reactivació de l’empresa a Andorra